Keller & Kalmbach GmbH
Language

Upravljanje C-dijelovima

Keller & Kalmbach nudi inovativne sisteme nabave, skladištenja i pripreme C-dijelova.


Kanban sistemi

sistemi dva ili više spremnika, mobilna rješenja i koncepti specificirani prema kupcu. Za kupce sa visokim zahtjevima potrošnje.


eBusiness-rješenja

Inovativna eBusiness-rješenja kao što je K&K-Internetshop, katalozi u elektronskom obilku, CD-ROM i simple system nabave bez poreza.


modularni sistem skladištenja KKL

Sistem skladištenja sa mogućnošću skeniranja za nabavu prilagođenu procesu proizvodnje i skladištenja sitnih dijelova za kupce sa srednjim prometom.


Ostale usluge

Ostale usluge kao što je npr. CAD podatkovni servis, intergracija posebnih dijelova prema crtežu ili individualna garancija kvalitete upotpunjuju ponudu.
 


Keller & Kalmbach d.o.o. | Ljudevita Posavskog 29 | 10360 Sesvete, Zagreb | Tel.: +385 1 2059 660 | info@keller-kalmbach.hr


Diese Webseite verwendet Cookies. Durch die Nutzung der Webseite akzeptieren Sie die Verwendung von Cookies. Weitere Informationen.
 Ok